Elias Lönnrotin Säätiö

Elias Lönnrotin Säätiö sr tukee sellaista Sammatissa tehtävää opetus-, sivistys-, kotiseutu- ja kulttuurityötä, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja pitää arvossa Elias Lönnrotin  elämäntyötä. Säätiö myös avustaa yhteisöjä, jotka arvostavat Lönnrotin elämäntyötä.
Säätiön varallisuus perustuu Elias Lönnrotin testamenttivaroista muodostettuun rahastoon, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli antaa suomenkielistä opetusta tytöille Sammatissa. Varoilla perustettiin Elias Lönnrotin emäntäkoulu Sammattiin ja sitä ylläpitävä säätiö.
Aikojen muuttuessa jäljelle jäi vain koulua ylläpitänyt ja tukenut säätiö.
Säätiö myöntää tunnustus- ja kannustuspalkintoja sekä apurahoja sammattilaisille koululaisille ja ylemmillä asteilla opiskeleville. Se myös myöntää tunnustuspalkintoja tai apurahoja henkilöille, jotka ovat edesauttaneet Elias Lönnrotin elämäntyön  arvostamista.

Apurahoja voi myös hakea säätiöltä. Vapaamuotoinen hakemus perusteluineen toimitetaan säätiön sähköpostiin info(at)elsaatio.fi.  Säätiön hallitus käsittelee hakemuksia syyskuussa ja maaliskuussa. Maaliskuun käsittelyyn tulevien hakemusten on oltava perillä viimeistään 31. tammikuuta. ja  syyskuun käsittelyyn tulevat 31.8.

Elias Lönnrotin säätiöllä on pitkä historia. Se on perustettu vuonna 1935. Alkuperäisenä tarkoituksena oli Elias Lönnrotin emännyyskoulun ylläpito. Aikojen saatossa koulun toiminta on loppunut, mutta säätiön toiminta on niin olennainen osa Sammatin kulttuurihistoriaa, että sen toimintaa haluttiin jatkaa. Säätiön historiasta voit lukea lisää Säätiön historia-sivulta. 

Lönnrotin hautamuistomerkki Sammatin hautausmaalla on säätiön vastuulla. Säätiö myös hoitaa kahden pitkäaikaisen emäntäkoulun opettajan, Lyyli Bergmanin ja Bertta Ervilän hautoja. 

Lönnrotin muistomerkillä alkaa lähiaikoina muistomerkin ennallistamistyöt. Tunnettu maisema-arkkitehti Onni Savonlahti laati haudalle vuonna 1961 istutussuunnitelman, josta on vuosien varrella poikettu. Voit lukea aiheesta lisää Ajankohtaista-sivulta.