Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Sammattiseura ry, Sampoyhdistys ry ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön hallitus valitsee neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallitukseen valittujen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimiaika on 4 vuotta. Jos jäsen eroaa kesken toimiaikansa, valitaan uusi jäsen eronneen toimiajan loppuun.

Ellei hallituksen jäseniä tai varajäseniä ole mainituin tavoin valittu, täydentää hallitus näiden osalta itse itsensä.

  • Erja Hinkkanen, puheenjohtaja, Sammattiseura  2021–2024 (varajäsen Reino Rannikko)
  • Janne Eloranta, varapuheenjohtaja, Elias Lönnrotin säätiö 2020–2023 (varajäsen Henri Partanen)
  • Leila Mattila, sihteeri, Elias Lönnrotin säätiö, 2021–2024 (varajäsen Janne Jalava)
  • Seppo Iivonen, Sampoyhdistys 2021–2024 (varajäsen Tuomo Laine)
  • Sari Lehtinen, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö 2021-2024 (varajäsen Virko Kolulahti)
  • Riitta Leijola, taloudenhoitaja 2021–2024 (varajäsen Arja Sarakivi)
  • Tuulikki Eloranta, Elias Lönnrotin säätiö, 2020–2023 (varajäsen Timo Uittamo)